Kurser startas fortlöpande

Sorg är en normal och naturlig reaktion på en förlust av något slag eller slut på ett välkänt livsmönster. Det som oftast förknippas med sorg är dödsfall och separationer. Andra exempel på förluster som kan orsaka sorg är ovänskap och konflikter, övergrepp och mobbing, missbruk, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig.

Det synsätt som samhället ger oss om hur vi förhåller oss till sorg är ofta inte till hjälp. Det finns många föreställningar och missuppfattningar som gör att vi inte vågar söka den hjälp vi behöver. Eller vi kanske inte vet var vi ska söka.

Vi får lära oss mycket om hur vi skaffar oss saker men väldigt lite om hur vi kan hantera förluster och livsförändringar.

Därför erbjuder jag kurs i sorgbearbetning/hantering av livets förluster.

Vi följer en metod, Programmet för Sorgbearbetning, som är ett pedagogiskt handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Metoden bygger på mer än 35 års beprövad erfarenhet kring vad som är till hjälp för människor i sorg, kris och livsförändringar och utvärderas löpande med god effekt.

Kursen jag inbjuder till riktar sig till dig som vill få tillgång till en metod för att långsiktigt och bestående bearbeta sorgen efter olika typer av förluster. Metoden fungerar utan motpartens medverkan och förlusten kan ligga nära eller långt tillbaka i tiden.

Effekten av kursen är bland annat återfunnen kommunikation, lättnad över att ha fått göra ett avslut och därmed kunna sluta älta samt känslan av försoning över det man varit med om. Dessutom tillgång till metoden för att kunna hantera framtida förluster.

Kursen genomförs i en trygg och tillåtande miljö med fullständig sekretess.

Välkommen att höra av dig till mig på 073-821 84 32 eller helena@hittagodaroten.se för ytterligare information.

Omdömen från kursdeltagare:

”Jag har alltid intresserat mig för sorgens väsen. När du erbjöd mig att delta i en pilotkurs så tackade jag ja,trots att jag var rädd. Det är jag glad över idag. Det var ett hårt jobb men belöningen och lättnaden var så stor. Visst fick jag utforska sorgens väsen, vad den är och inte är. Att bli medveten om myterna om sorg var så befriande. Men kanske var själva ramarna för lyssnande det viktigaste för mig. Att få ta del av andras berättelser och vara tillräcklig i att bara lyssna. Inte behöva härbärgera andras smärta eller lösa en annans situation. Bara lyssna. Och att bli lyssnad på”

Anna Sundström-Lindmark

”Mycket väl strukturerad utbildning. Fick möjlighet att sätta mig själv och min sorg i första rummet. Tycker om att teori och handling/praktik går hand i hand. Kursledaren har varit och är fantastiskt ”rätt” för denna uppgift. Hon skapade förtroende, tillit och var en mycket god förebild under hela utbildningen.

Lena Öhlund

”Metoden håller från början till slut”

”Nytt sätt att hantera sorg, nu vet jag hur jag ska göra”

”Jag har fått hjälp att öppna ögonen för vad som är och vad som varit, utan att försköna något. Att se sanningen”

”Det som varit till hjälp för mig under kursen har varit att jag lärt mig att ta kontroll över effekterna av det som jag varit med om”

”Jag har accepterat att detta har hänt mig och lagt händelserna bakom mig, jag har inte gömt dem”

”Jag har fått redskap för att släppa taget om smärtan och ta farväl av den relation som jag bearbetat”

”Helena styrde upp kursen på ett varmt, professionellt och lugnt sätt. Jag kan varmt rekommendera Helena som kursledare och även själva kursen”

”Kursledaren väjer inte för svåra samtal utan är helt trygg med sin egen roll och med metoden”

”Det bästa jag varit med om!”