Att vara ett Hjärta med öron-utan mun!

Vi har alla vår båt som tar oss genom livets hav. Bildligt talat.

Just nu är det många som får göra sitt livs värsta resa. Sittande i en båt som drivs av vågor som inte går att kontrollera. Stormen som piskar och stora starka vågor som gör att båten när som helst kan kantra. Maktlöshet. Förtvivlan. Ångest. Det enda som hjälper är att försöka att ta ett andetag i taget. Andas. Leva.

Och just nu är vi många som ser på. Som ser att det sitter personer i båtar som kan vara på väg att förlisa. Och vi känner maktlöshet. Vi vet inte vad vi ska göra.

Men det som är så bra är att det finns saker vi kan göra.

Dels kan vi vara handlingskraftiga och kasta ut en livboj som kan rädda personen som sitter ute i båten. En livboj som räddar liv.

Sedan kan vi också erbjuda oss att sitta med i båten. Och då menar jag att bara sitta med i båten. Vi behöver inte göra något annat. Bildligt talat.

Och vi kan lyssna.

Då kan personen välja att sitta tyst och personen kan välja att berätta. Om hur det känns när förtvivlan inte har några gränser. Och vi kan lyssna utan att komma med goda råd och intellektuella kommentarer. Vi vet att det räcker med att lyssna.

Så min vän, när du inte har ord kan du vara ett Hjärta med öron- utan mun!