”Att uppleva sorg är bevis på din förmåga att bli fäst vid någon eller något”.
Det är en livgivande och hoppfull tanke.