Media

Anders Wikström på Sveriges Radio -P4 Västerbotten och jag har pratat om sorg i radioserien Sorg och Förluster. I avsnitt 2: Barn & Sorg medverkar även Karin Svensson som är lärare på Barnkliniken på Norrlands Universitetssjukhus. Lyssna gärna.

Del 1: Vad är sorg?

17 Januari 2017, Renmarkstorget Umeå

Del 2: Barn & Sorg

24 Januari 2017 Barn 3 Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Del 3: Vuxna & Sorg

31 Januari 2017, Centralhallen Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Centralhallen Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Del 4: Sorg och förluster

7 Februari 2017, Korpberget Lycksele

Del 5: Självmord

21 Februari 2017, Korpberget Lycksele

Artikel i Umeå Tidning